Start ReeferExpress tussen Rotterdamse haven en CTU Rivierenland

gepubliceerd op 19-03-2018

Tiel, 19 maart 2018 – Tussen de Rotterdamse haven en CTU Rivierenland is een nieuwe multimodale container corridor gestart, met aansluitend logistiek verdeelcentrum in Tiel, speciaal gericht op een efficiënter transport van koel- en vriescontainers (reefers) van en naar het achterland.

ReeferExpress werkt met een vaste dienstregeling en ‘fixed windows’ voor afhandeling in de Rotterdamse haven, waardoor de verbinding een stuk betrouwbaarder wordt. Het gebruik van binnenvaart is voordeliger dan wegvervoer en leidt tot minder congestie op de snelwegen en een vermindering van CO2 uitstoot.
Met de start van ReeferExpress komt in Tiel een logistiek knooppunt voor de overslag en opslag van reefer containers, met lokale service activiteiten voor opslag, schoonmaak, PTI en een reload & return service voor export.

Samenwerking
ReeferExpress is een initiatief van CTU, Eurologistics, Neska Intermodal en Transfides. Het initatief wordt ondersteund door subsidies van de Provincie Gelderland en het Regionaal Investeringsfonds.

Voordelen
Door de modal shift van weg naar water en het zoveel mogelijk tegengaan van lege terugritten naar Rotterdam, kunnen verladers belangrijke voordelen realiseren. Momenteel gaan bijna alle import reefer containers die voor hen bestemd zijn over de weg naar het achterland. Die snelheid van aflevering blijkt in zestig procent van de gevallen helemaal niet nodig te zijn. Binnenvaart biedt dan een goed alternatief.

Deze import reefer containers gaan veelal vanuit het achterland over de weg leeg terug naar Rotterdam. Met de reload & return service van ReeferExpress kunnen deze import containers in Tiel worden afgemeld,  gereedgemaakt voor export, opnieuw gevuld bij exporteurs en per binnenvaart teruggebracht naar Rotterdam.

Meer informatie over ReeferExpress:
http://www.ctu.nl/diensten-ctu/reeferexpress

Contactpersoon
Pim Nolet: p.nolet@euro-logistics.nl of via (+31) 06 53 555 384