Privacy statement


 

Theo Pouw Container Terminal bv gevestigd aan Isotopenweg 29

3542 AS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Theo Pouw Container Terminal bv
Postbus 43029
3504 AC Utrecht
Tel: 0302409710
Email: info@theopouw.nl


Marga Pouw is de Functionaris Gegevensbescherming van Theo Pouw Container Terminal bv. Zij is te bereiken via info@theopouw.nl

Theo Pouw Container Terminal bv en alle tot haar groep behorende ondernemingen zijn bedrijven die actief zijn op het gebied van de op- en overslag van containers en de dienstverlening hiervan.

In het kader van deze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In de tabel aan het einde van deze Privacy Verklaring vindt u een gedetailleerd overzicht van de verwekingen van uw persoonsgegevens.

 

Minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theopouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Theo Pouw Container Terminal bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Theo Pouw Container Terminal bv) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Theo Pouw Container Terminal bv deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Theo Pouw Container Terminal bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Op onze site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.


Cookies
Theo Pouw Container Terminal bv gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Theo Pouw Container Terminal bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen optimaliseren.

 


 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theo Pouw Container Terminal bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@theopouw.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Theo Pouw Container Terminal bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Theo Pouw Container Terminal bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@theopouw.nl

 

 

Activiteit

Welke gegevens verwerken we?

Waarom verwerken we uw gegevens?

Welk belang dient het?

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?

Bewaren

Het bezoeken van onze website

Functionele en analytische cookies:

- Surfgedrag binnen onze website

- Demografische gegevens (geslacht, locatie, leeftijd), gebruik type device, browsergedrag (welke pagina’s bezocht zijn).

 

1. Voor servicedoeleinden: om uw websitebezoek in de toekomst te vergemakkelijken en verbeteren.

2. Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken.
3.Om de website te optimaliseren.

 

Het gebruik van functionele en analytische cookies is noodzakelijk voor het verlenen en verbeteren van onze service en onze website. Het is een gerechtvaardigd belang van Theo Pouw Container Terminal bv om via een goed functionerende website de in de voorgaande kolom om-schreven doelen te bereiken.

Social Media platforms, zoals Google (Analytics), Facebook, YouTube

 

We bewaren deze gegevens maximaal een jaar na uw laatste bezoek aan onze Website, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

 

 

Invullen aanvraagformulier

Uw naw gegevens, mailadres, telefoonnummer, en KvKnummer (optioneel) en de order die u plaatst.

Relatiebeheer, klantenadministratie, service doeleinden: Om uw aanvraag te kunnen verwerken en u onze diensten te kunnen leveren die u van ons vraagt.

Door het invullen van uw persoonsgegevens via het aanvraagformulier geeft u toestemming aan Theo Pouw Container Terminal bv om die persoonsgegevens te

verwerken voor het omschreven doel.

 

Alleen de betreffende medewerkers / afdeling van Theo Pouw Container Terminal bv die uw aanvraag verwerken.

We bewaren deze gegevens totdat we uw aanvraag hebben ‘afgehandeld’, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten.